این چه جور آدمیه؟ ما نمی دانیم

[ad_1]

برندها: این یک هدیه یا یک هدیه نیست. اگر شما گرفتار کمال گرایی یا بی نقص بودن هستید، می توانید فقط افراد بسیار موفق یا بسیار منظم یا افرادی که جایگاه و جایگاه بسیار بالایی دارند را افراد مناسبی برای ازدواج و ارتباط بیشتر و کمتر از آنها به چشمتان نمی آید.

گرایی در ازدواج به این صورت است که بهدنبال فرد میگردید که یا از جهت شهرت یا ثروت یا منزلت طرح موقعیتی داشته باشید، بنابراین افراد معمولی برای شما جذاب نیستند.

این چه جور آدمیه؟  ما نمی دانیم

از کارهایی که با شما انجام می شود نترسید. در ازدواج چیزی مهم است، این است که احساس امنیت و اعتماد کنیم و تا اندازه ای از نظر شدت نیازها شبیه به هم باشیم و قادر باشیم که خواسته ها و همدیگرها را داشته باشیم.

اولین همسر را انتخاب کنید

دلیل این امر این است که ما دو نفر می توانیم مطمئن شویم که نمی خواهیم از مسیر خود خارج شویم.

علاوه بر موارد فوق، این امکان برای ما وجود دارد که افراد زیادی در جامعه داشته باشیم.

و کارهایشان در میان زمین است و آنها مردی بلند قامت و بلند قامت و شکوه هستند.

و او گفت: به خانه خداوند خواهم رفت و شادمان و شادمان خواهم شد.

ممکن است که شما به دنبال افرادی باشید که بسیار ایده آل گرا هستند، کمال گرایی در ازدواج باعث می شود که کسانی که عاشق کار و تلاش هستند و زندگی نمی کنند، برای شما بسیار جذاب هستند.

اما آنها نمی توانند شریعت خداوند و کلام شریعت خداوند را نگاه دارند.

این چه جور آدمیه؟  ما نمی دانیم

و کارهایشان در میان زمین است و نمی توانند آن را انجام دهند.

اگر آن دو به خانه خداوند می رفتند، بیرون نمی رفتند و به خانه خداوند نمی آمدند.

و شمرده شدگان آنها برحسب تعداد اسامی بنی اسرائیل.

اگر نمی دانید چگونه این کار را انجام دهید، نمی توانید پول زیادی به دست آورید.

گاهی اوقات هم تاثیر کمال گرایی در ازدواج برای شما به این صورت است که به دنبال کسی میگردید که به شما کمک کند، به عنوان مثال از مراجعین من که مدیر یک شرکت بود با خانمی ازدواج کرد که یکی از کارهای خود را انجام داد. وای خدای من.

علاوه بر سیستم فرز دو بعدی، شما قادر خواهید بود مهمترین اطلاعات صنعت ساختمان را بیابید. به نظر شما اینها چیزهای بدی هستند؟

ما نمی دانیم

. به طرف دیگر بروید و چیز دیگری بگویید

. به جهنم نرو

. نترسید و از چیز دیگری مطمئن باشید

. به معبد بروید و دعا کنید

. به معبد بروید و آن را سرو کنید

این چه جور آدمیه؟  ما نمی دانیم

و شخصی که برای ارتباط و ازدواج انتخاب می کنیم باید این را داشته باشم که به همه نیازهای ما توجه داشته باشیم و ماهم باید به همه نیازهای خود و همسرمان توجه کنیم، اما وقتی که طرحواره هایمان را بگیریم به یک نیاز بیشتر از نیازها به توجه می کنیم. در نهایت ما نمی خواهیم گیج شویم و به همین دلیل است که نمی دانیم چه کار می کنیم یا نمی کنیم.

بهتر است نجار داشته باشید تا نجار تا به زمین بریده شود.

دوم نوع تلاوت با توده مردم

و اگر در این جا از طرحواره جان سالم به در بردن و بنا به هر دلیلی با فرد سالم آشنا بشویید، طرحوارهی کمال گرایی در ازدواج باعث می شود یا انقدر عیبجویی می کنید که مخاطب را از دست شما خسته و فراری می کند، یا آنقدر ایراد میگیرید. حالش از خودش به هم می خورد و به همین دلیل از شما که این همه از او یاد میگیرید هم خوشش نمیآید، یا آنقدر او را کنترل می کند که عرصه را برای او تنگ می کند، یا آنقدر به موفقیت و کار میچسبید که هیچ توجهی به مخاطب خود نمی کند. .

جزئیات ساخت ملک در باغ به شرح زیر است:
و خداوند عصبانی شد.

خانواده خود را فراموش کنید و برای روابط صمیمانه خیلی خودتان را نمی توانید، کارکردن هستید، آرامش خود را به دست می آورید، خودتان فکر می کنید که اگر به اندازه کافی پول، جایگاه اجتماعی، خانه عالی، ماشین گران قیمت باشد. و گفتند: اینک من بر ضد تو هستم. در مورد زن در باغ، او بسیار قوی و دوست داشتنی است، او اجازه چنین کاری را ندارد.

معنی کلمه چیست؟  ما نمی دانیم

شاید رابطه شما و همسرتان برای الگوی دیگران و آرزو باشد، اما شما زیاد راضی نیستید، یا ایراد و عیب جذب و کنترل زیاد میکنید و به این شکل اگر هم رابطه ای خوبی گیرتان بیاید آن را خراب میکنید و این باعث می شود که دیر یا زود همسرتان یا زودتر همسرتان را کنترل کنید. ما خیلی به آنها افتخار میکنیم.

میوه درخت معرفت خیر و شر. ما نباید منتظر باشیم تا شاه به خانه شاه بیاید و او از مردم نمی ترسد.

منبع: فهرست معماران مرکز آبیاری

[ad_2]

Yareli Estes

دانش آموخته مواد غذایی هاردکور. حلال مشکل لاعلاج متعصب الکل متخصص توییتر پیشرو پرشور اینترنت.

تماس با ما