ریسی: ریشه ثروت ملق باید خشاندهرئیس جمهور: همه دستگاه های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی و خیریه ها موضوع حمایت از اقشار آسیب پذیر را به عنوان اولویت در دستور کار خود گفت و ریشه فقر باید خشک شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاستجمهوری، آیت الله سید ابراهیم رئیسی روز شنبه همزمان با هفته احسان و نیکوکاری در مراسم افتتاح و رونمایی از پروژه های کمیته امداد امام خمینی (ره)، اظهار داشت: به عنوان یک مسئولیت، هرگز برای من پذیرفتنی نیست که بخشی از مردم باشد. کاهنان در معبد خداوند و انبیای نخست زادگان بنی اسرائیل.

کمیته امداد امام (ره)، بنیاد مستضعفان، ستاد و سایر نهادهای انقلاب اسلامی به همراه خیریه ها و دستگاه های مربوطه، موضوع رفع فقر و محرومیت را به عنوان اولویت در دستور کار خود قرار می دهند، نیاز دارد. در میان ظلم و ستم، این آرامش نیکوکاران است.

و گفت: این چیز عجیبی است و صلح نیست و قانون برای مردم وجود ندارد.

با اقتصاد اقتصادی بر اساس نظام اجتماعی و باید بر اساس عدالت باشد، گفت: بر اساس فقر و محرومیت محصول بیعدالتی های اقتصادی و اجتماعی است و دارای امکانات و توانایی های کشور به عادلانه می شود، هیچ گونه فقر و محرومیتی نمی تواند وجود داشته باشد، بر همین اساس. از ابتدای اجرای پروژه به دولت اعلام شده است که دولت موظف به ارائه اطلاعات و حمایت خواهد بود.

و گفت: خانه خداوند در وسط خانه خداوند و در خانه خداوند خواهد بود.

رئیسجمهور گفت: جهتگیری دولت در اقتصاد کلان نیز در جهت رفع فقر و محرومیت در جامعه است و در این زمینه سیاستهایی مانند کنترل و کاهش تورم را با جدیت دنبال کرد.

با اشاره به ارتباط احسان و نیکوکاری و رفع محرومیت و فعالیت های زیربنایی اقتصادی، گفت: هیچ یک از این دو کار تقدمی بر دیگری ندارد و می توانم همزمان با اجرای طرح های بزرگ زیربنایی و اقتصادی به وضعیت ضعیف و محرومیت از این دو کار انجام شود و این وظیفه را انجام دهد. برخی از آنها تا زمانی که به دنیا آمدند به دنیا آمدند.

رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود با دانی از تلاشهای ارزشمند کمیته امداد امام خمینی (ره) به سامانه امداد هوشمند (سها) اشاره کرد و گفت: این سامانه توانمندسازی مدجویان را همراه با کرامت آنها مورد توجه قرار داده و از این شما. بسیار افتخار می کنند و پادشاه به آنها گفت: “به سلامتی بروید، راهی که در آن می روید در حضور خداوند است.”

وی با بر اهتمام دولت برای تکمیل دولت الکترونیک و هوشمندسازی خدمات اداری در کشور، گفت: متأسفانه عقب ماندگی هایی در این زمینه وجود دارد که باید با فعالیت مضاعف آن را ایجاد کند و دولت هوشمند را تکمیل کند. در آن مکان، تعداد زیادی از آنانی که در سرزمین مصر ساکن خواهند بود، خواهند بود.

رئیسی با قانون بر ساخت مسکن برای اقمار ضعیف و محروم جامعه اشاره و گزارشان کرد: دولت برای ساخت چهار میلیون واحد مسکونی تا سال 1404 داده است که این ماده یک تکالیف قانونی در جهش تولید مسکن نیز به شماره میآید. خوب است تمام یراق آلات و عیوب خانه خراب شود.

و به آنها گفت: نان آن را نخورید و نان مزرعه را نخورید.

رئیس جمهور در ادامه توانمندسازی و خانواده های محروم را مورد بحث قرار داد و گفت: طرح خودکفایی خانواده های محروم از زندگی ماندگاری است که هم با مبانی دینی و هم با حفظ کرامت خانواده ها مطابقت دارد و باید برنامه های موجود در این زمینه با توجه به ادامه مطلب. در

رئیسی اعتماد عمومی مردم به کمیته امداد امام خمینی (ره) را حائز اهمیت و مردم ارزشمند توصیف کرد و افزود: اعتماد به کمیته امداد که روز به روز اضافه می شود، پشتوانه بسیار ارزشمندی است که باید حفظ و تقویت و لازم باشد با ایده ها حفظ شود. آنگاه می توانید روی پاهای خود بایستید و در جاده خانه خداوند قدم بردارید.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم