شور درصد اعلام رد

[ad_1]

مرکز امپراطور ایران پذیرای شماست، لطفا بدون بررسی سوال بفرستید، لطفا مطالعه کنید و با مطالعه واضح، لطفا آن را بخوانید.

به گزارش آمار ایران، بر اساس آخرین نتایج حساب های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال 1390 در 9 ماه سال 1400 به رقم 549 هزار و 700 میلیارد تومان با احتساب نفت و 472 هزار میلیارد تومان، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل با نفت 523 هزار و 100 میلیارد تومان و بدون نفت 454 هزار و 600 میلیارد تومان بوده است که نشان از رشد 5.1 درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و 3.8 درصد محصول دارد We are in a خلسه بدون گرفتار شدن در نیمه شب.

نتایج حاکی از آن است که در نه ماه سال 1400 رشته فعالیت های گروه کشاورزی رشد منفی 3.9، گروه صنایع و معادن 7.1 درصد (شامل: استخراج نفت خام و گاز طبیعی 13.4، سایر معادن 2.5-، صنعت. انری .1 و ساختمان . 3 درصد) و خدمات روه نسبت به نه ماه سال 1399

شور درصد اعلام رد

محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در 18 بخش اصلی متشکل از 42 رشته فعالیت بر اساس طبقه بندی ISIC.Rev4 انجام می شود که بر اساس قالب این گروه کشاورزی شامل زیر بخش های زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیر می شود. منابع نفت خام و گاز طبیعی، منابع معدنی، صنعت، شامل آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است و گروه خدمات زیر بخش های عمده و خرده فروشی، فعالیت های خدمات مربوط به تامین منابع غذایی، حمل ونقل، انبارداری، پست ، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی، امور اداری و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.

نتایج محاسبات حاکی از آن است که رشته های فعالیت های گروه کشاورزی 3.9- درصد (شامل زیر بخش های زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری)، گروه صنایع و معادن 7.1 (شامل: نفت خام و گازطبیعی 13.4، سایر معادن 2.5-، صنعت. 3.4, 5.1 انرژی و ساختمان 6.3 درصد) و فعالیت های گروه خدمات 5.1 درصد (شامل زیر بخش های عمده و خرده فروشی، فعالیت های خدمات مربوط به خانه و غذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت های مالی و بیمه، مستغلات. ، کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی) نسبت به نه ماه سال، رشد داشته است.

شور درصد اعلام رد

از نظر درآمد یا درآمد، تولید ناخالص داخلی را می توان با تعدادی از عوامل اندازه گیری کرد. اجزاء مصرفی نهایی به پنج فصل مصرف نهایی خصوصی، مصرف نهایی دولت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، خالص بودن و تغییر در موجودی انبار و اشتباهات آماری تفکیک می شود. بررسی روند رشد اجزای نهایی در نه ماهه سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد، هزینه مصرف نهایی معادل 13 درصد، میزان مصرف نهایی دولت رشدی معادل 5.3 درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4.9 درصد، تولید کالا و .8.

[ad_2]

Mckenzie Elliott

عاشق عمومی قهوه. مزاحم خشمگینانه فروتن. Wannabe tv متعصب. حرفه ای موسیقی آزاد. بت نوجوان آینده.

تماس با ما