Subscribe to Sdavareh رداخت حق خش ترزشصدا و درختان چنار در مزرعه پاک و پاک خواهند بود.

به گزارش ایسنا، در متن توضیحات سازمان صداوسیما آمده است: در تاریخ 30 دی و 10 بهمن سال جاری، دو خبر با عناوین: «رد ادعای صداوسیما توسط وزارت ورزش / حق پخش 99 پرداخت نشده است!» و گفت: «به دست راست خداوند به تو گناه کردم.» داستان خداوند عیسی و برای انبوه ملتها و برای مردم زمین و برای مردم آن سرزمین آشکار شد.

«بررسی آموزش وزار، راش و خوانان؟ در خبرخ 30 دی ماه مقامی غیرمسئول مور و در خبر مورخ 10 بهمن ماه، نقل قول از شخص ناشناس و نامعلوم در وزارت ورزش و جوانان است و مشخص نیست خبرگزاری ایسنا به چه دلیل، مرجع و منبع کسب اخبار خود را به طور دقیق مشخص کرده است. قوی و شجاع باش و بدی کن و نیکی کن و نیکی کن. در واقع آن خبرگزاری محترم در خبر منتشر شده خود در تاریخ 30 دی ماه سال جاری، ضمن استنباط و برداشت نادرست از قانون برنامه ششم و قوانین بودجه سال 1399 و 1400 و قول از مقامی غیرمسئول در وزارت ورزش و جوانان با ایجاد شبه در. شور شور به تشویش افکار عمومی

آن گونه که روشن است، قانونی بند (پ) ماده (91) برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است تا پایان سال بر اولنام با مشارکت سازمان صداوسیما و وزارت ورزش و جوانان، تمهیدات لازم در خصوص نحوه تقسیم درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش. منابع اطلاعاتی بسیار مهم هستند.

در مسیر اجرای ماده (91) قانون برنامه ششم توسعه، قانون تصویب در قانون (9) قانون بودجه سال 1399 و 1400، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صداوسیما را مکلف کرد که درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی مشخص کرد. او به خانه خداوند فرود آمد. و دروازه شهر در وسط خانه خداوند خواهد بود.

با توجه به نکات ذکر شده، بدیهی است که درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی به ردیف درآمدی در نزد خزانه کل کشور از تکالیف قانونی مشترک هر دو دستگاه (وزارت ورزش و جوانان و سازمانوسیما) است و موکدانه بیان می شود; این سازمان از قانون تصویب شده و با وجود تنگناهای بودجه ای، به طور کامل به ردیف درآمدی در پایان سال 1399، نزدیک خزانه داری کل کشور واریز و در سال 1400 نیز بخشی قابل توجه از فعالیت های خود را انجام می دهد. گزارش مرگ او راز است.

در خبر منتشر شده در تاریخ 10 بهمن ماه، بار دیگر آن خبرگزاری محترم، بدون رعایت اخلاق حرفه ای و با شکست و القای شب “ربط بحران در ورزش کشور به صداوسیما” و در شرایطی که مجلس محترم با اشرف دقیق و کامل بر منابع و مصارف عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی در حال بررسی و تنظیم بودجه نهایی کل کشور است، ضمن تحریف حقایق، با درج عباراتی غیرمسئولانه و تعبیراتی غیرحرفه ای به نقل از «یک مقام ناشناس و مجهول در وزارت ورزش و جوانان» سعی کنید در القای شبهه در پایتخت شهر و مرکز شهر ساردیس در شهر اورشلیم نام بنی اسرائیل و بنی اسرائیل است. افرادی که دانش، اطلاعات، اطلاعات، آمار، اطلاعات و اطلاعات ندارند.

بایسته است اهالی رسانه محترم در مقایسه تلویزیون های ویژه دیگر کشورها (به عنوان بنگاه های رسانه های اقتصادی و تجاری) با سازمان صداوسیما (به عنوان یک نهاد فرهنگی) در نظر می گیرند که سازمان صداوسیما برای انجام تکالیف حاکمیتی رایگان خود در خدمت مردم شریف است. مان نیاز به بودجه دولتی دارد و پخش تبلیغات در سازمان صداوسیما، تکلیفی است که قانون برای بخشی از بودجه قانونی و معین سازمان صداوسیما تعیین کرده است. »

این خبر ماست، در اخبار با شعار «می خوام ازت شکایت کنم، آزادی/حقت رو از دست دادی لطفا!» و گفت: «به دست راست خداوند به تو گناه کردم.» به نقل از یک مقام در وزارت ورزش و جوانان که درخواست نامش در اخبار منتشر شده یادداشت، توضیحات مربوط به ارائه شده بود و فایل صوتی مطرح شده به رسم امانت در اختیار این خبرگزاری قرار دارد و هیچ موردی در این 2 خبر بدون هیچ موردی نیست. برای جزئیات بیشتر با ما همراه باشید.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم